Gymnastiekvereniging GIOS stelt zich tot doel gym- en turnonderwijs te bieden aan jeugdigen vanaf 3 jaar.
Ons uitgangspunt is dat, in verenigingsverband, gezond bewegen goed is voor de lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van de jeugdigen.
De vereniging is lid van de KNGU. Zij geeft onderwijs volgens het systeem van het gymmie turnen. Hierdoor komen systematisch de verschillende onderdelen van het turnen in een logische, opbouwende volgorde aan bod.

 

Ledenaantal
Per 01-01-2019 bedroeg het ledenaantal 203, waarvan 4 bestuursleden, 4 trainsters, 6 assistent trainsters en 189 actieve leden. 

 

De trainingen/trainsters
De trainingen worden gegeven door trainsters, die gecertificeerd zijn door de KNGU op verschillende niveaus. 

Aantal uren per trainster per week per 01 januari 2019:
Daniëlle Boekhout: coördinerend trainster, niveau 2 (Gymnastiek Assistent Leider 2), 6,5 uur. 
Alissa Duyve: trainster, niveau 3 (Gymnastiek Leider 3), 4 uur.
Laura Jansen: trainster, niveau 2 (Gymnastiek Assistent Leider 2), 3 uur.

De vaste trainsters hebben een dienstverband. Hiermee wordt voldaan aan de wet- en regelgeving en wordt beoogd een degelijk arbeidsvoorwaardenpakket te bieden aan de trainsters. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers. 

De trainsters krijgen tijdens de trainingen hulp van aspirant-trainsters. Dit zijn meisjes die turnen, 10 jaar of ouder zijn en het leuk vinden om te assisteren bij de lessen aan de kleuters en de jeugd. Zij worden in de gelegenheid gesteld om de cursus, niveau 1 en 2 (Gymnastiek Assistent 1 en Gymnastiek Leider 2) te gaan halen. Zij worden hiervoor begeleid door de vaste trainsters. De assistenten vanaf 14 jaar en die voor niveau 1 gecertificeerd zijn, ontvangen per 1 augustus 2010 een vrijwilligersvergoeding. 

Na de zomervakantie van 2018 is onze trainster Marja den Elzen gestopt met lesgeven en zoekt GIOS een nieuwe train(st)er. Haar lessen zijn overgenomen door Laura Jansen en Alissa Duyve.

 

Faciliteiten en lesdagen
Sinds januari 2009 wordt er gebruik gemaakt van de gymzaal verbonden aan de Regenboogschool. De vereniging huurt deze van Optisport. De accommodatie is goed en modern gefaciliteerd. Bestaande faciliteiten zijn door GIOS de laatste jaren uitgebreid met een evenwichtsbalk, spanbrug, tumblingbaan, plankoline en een dubbele trampoline. De lessen vinden plaats op de dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag.

Fysiotherapeuten in Noordwijkerhout verwijzen regelmatig kinderen met een licht motorische achterstand naar GIOS, als vervolg op de therapie.

Met ingang van 1 september 2018 zijn de springroepen samengevoegd tot één groep en de training duurt 1,5 uur. Het springuur is een extra les naast het basisturnen voor de kinderen vanaf ongeveer 7 jaar.

 

Evenementen en activiteiten
GIOS doet jaarlijks mee aan de Turn & Fun dag te Sassenheim. Dit is een wedstrijd per NTS-niveau, gecombineerd met een spelprogramma. In 2018 deden 47 kinderen t/m 11 jaar mee.
Op 8 december deden 13 kinderen van 12 jaar of ouder mee met de Turn&Fun dag 12+ in Leiden.

Dit jaar organiseerde de Rabobank ook de Clubkas Campagne.
Hierbij konden de leden van de Rabobank een stem uitbrengen voor GIOS. Het stemmen heeft € 370,81 opgeleverd.

GIOS stelt de leden in de gelegenheid om mee te gaan op turnkamp (Zoka). Dit vindt jaarlijks plaats in de zomervakantie, plaats Beekbergen, terrein van de KNGU. Voor 6-8 jarigen is dit 3 dagen, voor 8 jaar en ouder is dit 6 dagen. In 2018 hebben 32 kinderen deelgenomen aan dit kamp. 

Verder organiseert GIOS regelmatig kijkdagen voor ouders en pietengym in de Sinterklaasweek. 

GIOS doet jaarlijks mee aan de Grote Clubactie. Dit is een actie, die landelijk wordt georganiseerd, maar waarbij de opbrengst grotendeels gebruikt wordt als financiële ondersteuning voor de vereniging. In 2018 zijn er 1838 loten verkocht (inclusief superloten). 

In 2018 is meegedaan aan de springdagen in Sommelsdijk. Dit is een dag sport en spel, waar enthousiast op ingeschreven werd. Er hebben 44 kinderen aan mee gedaan.

Ook hebben de kinderen van de springgroepen mee gedaan aan twee springwedstrijden.

Op 30 juni heeft GIOS een verenigingsdag en het afscheidsfeest voor trainster Marja den Elzen georganiseerd. Op deze dag zijn de jongste leden ‘s morgens naar Jumpin in Noordwijk geweest en ’s middags zijn de oudste leden naar een weiland in Warmond geweest om te boerengolfen.

Het seizoen 2018-2019 is gestart met deelname aan de jaarlijkse Kermisloop van Noordwijkerhout op 4 september.

Daarnaast nemen we deel aan diverse PR activiteiten om de vereniging te promoten: 
6 oktober, bij de peutermarkt in de bibliotheek konden peuters een aantal toestellen proberen en kregen ouders informatie over onze vereniging.
17 november de intocht van Sinterklaas. Door het meedoen aan turnspelletjes konden kinderen hun pietendiploma verdienen.

 

Turnverenigingen Bollenstreek
Sinds 2013, komen er 8 verenigingen uit de Bollenstreek twee keer per jaar samen om met elkaar ideeën, vragen en ontwikkelingen uit te wisselen.
Indien mogelijk sluit de KNGU aan bij deze meeting en kunnen zij hun plannen  verder toelichten en als vereniging kunnen wij onze wensen uitspreken.

 

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit:
Jan Peters, voorzitter
Lia Raamsveld, secretaris
Angelique Hulsebosch, penningmeester
Jerney van der Voet, bestuurslid technische zaken 

 

Plannen 2019
• Op zoek naar een nieuwe, vaste trainster.
• Tumblingbaan aanschaffen
• Op zoek naar vrijwilligers.
• Leuke activiteiten organiseren.
• Toekomst KNGU t.o.v. GIOS goed te blijven monitoren. 

 

Het financiële jaarverslag is op aanvraag verkrijgbaar bij de penningmeester.