Contributie

De contributie over 2024 bedraagt:

Jaarbedrag Periode 1 Periode 2
1 les per week (tot 18 jaar) € 153,00 € 93,00 € 60,00
1 les per week (vanaf 18 jaar) € 170,00 € 104,00 € 66,00
Groepsspringen € 153,00 € 93,00 € 60,00
2e les per week (extra les) € 117,00 € 72,00 € 45,00

Betaling van de contributie

Pas nà betaling van de verschuldigde contributie ben je lid van GIOS en kun je als zodanig aanspraken maken op de faciliteiten die GIOS te bieden heeft. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00. Deze wordt bij de eerste betaling meegerekend. Word je tussentijds lid van GIOS, dan wordt de contributie per maand berekend. Je betaalt de contributie via automatische incasso. Dit gebeurt in januari (= periode 1) en in september (= periode 2). Leden zonder automatische incasso ontvangen in januari een jaarfactuur inclusief € 5,00 administratiekosten.

Einde lidmaatschap

Als je het lidmaatschap wilt beëindigen, moet je dit schriftelijk melden bij de ledenadministratie. (ledenadministratie@giosnoordwijkerhout.nl)
Er zijn 2 momenten per jaar om op te zeggen: je opzegging moet vóór 1 juli of vóór 1 december binnen zijn bij de ledenadministratie. Opzeggen na deze datum betekent dat je de contributie voor de volgende periode verschuldigd bent. Bij tussentijdse opzeggingen wordt er geen geld gerestitueerd. Leden die het jaarbedrag hebben betaald en voor 1 juli opzeggen, krijgen de contributie over de 2e periode terug. Let op: je opzegging is alleen definitief als deze is bevestigd.

Samenwerking

Wij werken samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur

Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten, ook als de ouders/verzorgers het minder breed hebben. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur biedt kinderen de kans om zich toch bij een sportclub aan te melden. Wil jouw kind op sport maar heb je geen geld om de contributie te betalen? Dan kom je wellicht in aanmerking voor een bijdrage van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit fonds betaalt (een groot deel van) de kosten voor de sportclub voor gezinnen met een minimum inkomen of schulden.

Voor sport geeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur een bijdrage tot maximaal € 225,00 per 12 maanden inclusief eventuele attributen en/of kleding.

Voor meer informatie en de spelregels van onze gemeente, ga naar Jeugdfonds Sport & Cultuur.