Jaarverslag 2016

Gymnastiekvereniging GIOS stelt zich tot doel gym- en turnonderwijs te bieden aan jeugdigen vanaf 3 jaar.
Ons uitgangspunt is dat, in verenigingsverband, gezond bewegen goed is voor de lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van de jeugdigen.
De vereniging is lid van de KNGU. Zij geeft onderwijs volgens het systeem van het gymmie-turnen en diploma turnen. Hierdoor komen systematisch de verschillende onderdelen van het turnen in een logische, opbouwende volgorde aan bod.

 

Ledenaantal

Per 31-12-2016 bedroeg het ledenaantal 203 (31-12-2015: 229 leden), waarvan 4 bestuursleden, 2 trainsters, 3 assistent trainsters, 5 volwassen leden en 189 jeugdleden. 

 

De trainingen/trainsters

De trainingen worden gegeven door trainsters, die gecertificeerd zijn door de KNGU op verschillende niveaus. 

Aantal uren per trainster per week per 31 december 2016:
Marja den Elzen: coördinerend trainster, niveau 3 (Gymnastiek Leider 3), 8 uur. Daniëlle Boekhout: trainster, niveau 2 (Gymnastiek Assistent Leider 2), 9 uur.
Met ingang van 1-1-2017 geeft Alissa Duyve, trainster niveau 3, les op zaterdagmorgen in plaats van Daniëlle (2 uur)

De vaste trainsters hebben een dienstverband. Hiermee wordt voldaan aan de wet– en regelgeving en wordt beoogd een degelijk arbeidsvoorwaardenpakket te bieden aan de trainsters. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers. 

De trainsters krijgen tijdens de trainingen hulp van aspirant-trainsters. Dit zijn meisjes die turnen, 10 jaar of ouder zijn en het leuk vinden om te assisteren bij de lessen aan de kleuters en de jeugd. Zij worden in de gelegenheid gesteld om de cursus, niveau 1 en 2 (Gymnastiek Assistent 1 en Gymnastiek Leider 2) te gaan halen. Zij worden hiervoor begeleid door de vaste trainsters. De assistenten vanaf 14 jaar en die voor niveau 1 gecertificeerd zijn, ontvangen per 1 augustus 2010 een vrijwilligersvergoeding. 

 

Faciliteiten en lesdagen

Sinds januari 2009 wordt er gebruik gemaakt van de gymzaal verbonden aan de Regenboogschool. De vereniging huurt deze van Optisport. De accommodatie is goed en modern gefaciliteerd. Bestaande faciliteiten zijn door GIOS de laatste jaren uitgebreid met een evenwichtsbalk, spanbrug, tumblingbaan, plankoline en een dubbele trampoline. De lessen vinden plaats op de dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag.

Sinds augustus 2013 heeft Noordwijkerhout een sportcoach, Micha Luttik. Hij organiseert diverse activiteiten binnen Noordwijkerhout waar de GIOS aan mee doet.

Fysiotherapeuten in Noordwijkerhout verwijzen regelmatig kinderen met een licht motorische achterstand naar GIOS, als vervolg op de therapie.

Sinds 2011 zijn er 2 springroepen voor de kinderen vanaf ongeveer 7 jaar. Het springuur is een extra les naast het basisturnen. 

 

Evenementen en activiteiten

GIOS doet jaarlijks mee aan de turn- en fundag te Sassenheim. Dit is een wedstrijd per NTS-niveau, gecombineerd met een spelprogramma. In 2016 deden 64 kinderen mee.

Dit jaar organiseerde de Rabobank ook de Clubkas Campagne.
Hierbij konden de leden van de Rabobank een stem uitbrengen voor GIOS. Het stemmen heeft € 341,25 opgeleverd.

GIOS stelt de leden in de gelegenheid om mee te gaan op turnkamp. Dit vindt jaarlijks plaats in de zomervakantie, plaats Beekbergen, terrein van de KNGU. Voor 6-8 jarigen is dit 3 dagen, voor 8 jaar en ouder is dit 6 dagen. In 2016 hebben 38 kinderen deelgenomen aan dit kamp. 

Verder organiseert GIOS regelmatig kijkdagen voor ouders en pietengym in de Sinterklaasweek. 

GIOS doet jaarlijks mee aan de Grote Clubactie. Dit is een actie, die landelijk wordt georganiseerd, maar waarbij de opbrengst grotendeels gebruikt wordt als financiële ondersteuning voor de vereniging. In 2016 zijn er 1589 loten verkocht.

In 2016 is meegedaan aan de springdagen in Sommelsdijk. Dit is een dag sport en spel, waar enthousiast op ingeschreven werd. Er hebben 53 kinderen aan mee gedaan.

Ook hebben de kinderen van de springgroepen mee gedaan aan een springwedstrijd.

Op 6 april hebben een bestuurslid en een trainster deelgenomen  aan het sportcongres van de bollenstreek, zij volgden workshops op het gebied van jongeren/vrijwilligers bij de club houden, social media en coaching.

Op 18 juni heeft GIOS een verenigingsdag georganiseerd. Op deze dag zijn de oudste leden ‘s morgens naar Jumpin in Noordwijk geweest en ’s middags zijn de jongste leden bij de Kidszoo in Noordwijkerhout geweest

Daarnaast nemen we deel aan diverse PR activiteiten om de vereniging te promoten: 
Bij de peutermarkt in de bibliotheek konden peuters een aantal toestellen proberen en kregen ouders informatie over onze vereniging.

Turnverenigingen Bollenstreek

Sinds 2013, komen er 8 verenigingen uit de Bollenstreek twee keer per jaar samen om met elkaar ideeën, vragen en ontwikkelingen uit te wisselen.
Indien mogelijk sluit de KNGU aan bij deze meeting en kunnen zij hun plannen  verder toelichten en als vereniging kunnen wij onze wensen uitspreken.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Jan Peters, voorzitter
Lia Raamsveld, secretaris
Angelique Hulsebosch, penningmeester
Jerney van der Voet, bestuurslid technische zaken

 

Plannen 2017

• Op zoek naar vrijwilligers.
• Leuke activiteiten organiseren.
• Toekomst KNGU t.o.v. GIOS goed te blijven monitoren. 
• Op zoek naar een nieuwe, vaste trainster, ter vervanging van Marja den Elzen die aangegeven heeft in het voorjaar van 2018 te willen stoppen.

Het financiële jaarverslag is op aanvraag verkrijgbaar bij de penningmeester.