GIOS en de KNGU

Er is binnen "turn-land" al langere tijd een ontwikkeling gaande die ook niet aan de GIOS voorbij gaat. Dit gaat over het feit of er nog wel een goede verbinding is tussen de KNGU en de plaatselijke turnverenigingen.

Het bestuur van de GIOS vraagt zich al geruime tijd af wat meerwaarde is om bij de KNGU aangesloten te blijven. Zoals u waarschijnlijk weet zijn wij een vereniging die recreatief is ingesteld en dus niet deelneemt aan "echte" (door de KNGU) georganiseerde wedstrijden. Toch dragen wij als GIOS jaarlijks een zeer aanzienlijk bedrag af aan de KNGU en in deze zwaardere financiële tijden is het volgens ons dan ook meer dan gerechtvaardigd om daar kritisch naar te kijken.

Begin 2016 werden de turnverenigingen geconfronteerd met een forse contributie verhoging van de KNGU. Dit was voor vele verenigingen (en voor ons) de spreekwoordelijke druppel en zijn er door het gehele land bijeenkomsten georganiseerd om te kijken hoe hier als turnverenigingen mee om te gaan. Ons bestuur heeft aan deze bijeenkomsten deelgenomen en wij zijn ons aan het oriënteren op de volgende vraag: "Blijft de GIOS aangesloten bij de KNGU?"

Vanzelfsprekend komen er achter deze vraag nog vele vragen tevoorschijn. Wij gaan dan ook niet over 1 nacht ijs en gaan dit onderwerp uiteraard ook bespreken op onze Algemene ledenvergadering dd 25 april aanstaande. U bent dan ook van harte welkom op deze vergadering en vernemen graag hoe u over bovenstaande denkt. Vanzelfsprekend mag u ook op een andere wijze uw mening aan ons laten weten.

Dit onderwerp is nog lang niet afgesloten en wij zullen u zo goed als mogelijk op de hoogte houden van de voortgang hiervan.

Bij voorbaat dank voor de moeite en vriendelijke groet,

Jan Peters
Voorzitter GIOS