Gymmieturnen en Diplomaturnen
In turnen kun je nu ook scoren!
Gymmie is de vrolijke mascotte van een volledig nieuw beloningssysteem in de gymnastiek, waarmee onze vereniging van start gaat. Tot voor kort konden onze leden, niet laten zien wat zij tijdens de gymles leren. Daar komt nu verandering in: In turnen kun je nu ook scoren!

De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) heeft hiervoor twee score-/beloningssystemen ontwikkeld: Gymmieturnen en Diplomaturnen. Met de invoering hiervan worden jonge gymnasten beloond voor hun prestatie tijdens de gymles. Net als zwemmers, voetballers, judoka's en alle andere sporters.

Gymmieturnen
Voor de jonge gymnasten (circa 5 t/m 8 jaar) is er Gymmieturnen. Tijdens de gymles kunnen zij gymmies verdienen (een soort flippo’s). In totaal behelst Gymmieturnen 30 oefeningen en kunnen zij evenzoveel gymmies verdienen. Daarnaast is er ook een bronzen, zilveren en gouden gymmie, die na elke tiende gymmie verdiend wordt. De gymmies kunnen de gymnasten in een mooi vormgegeven gymmiemap overzichtelijk opbergen.

Diplomaturnen
Voor de oudere gymnasten (vanaf circa 8 jaar) is er Diplomaturnen. Tijdens de gymles kunnen gymnasten voor het goed uitvoeren van een oefening punten scoren. Alle gymnasten krijgen een scoreboekje waarin zij op de scorekaart zelf bijhouden hoeveel punten zij al hebben. Bij een bepaald puntenaantal verdienen zij het bronzen, zilveren of gouden diploma.

De gymles
Aan de gymnastiekles zelf zal weinig tot niets veranderen. Gymmieturnen en Diplomaturnen zijn eenvoudig in te passen in de lopende les. Groot verdienste is dat nu in heel Nederland volgens eenzelfde systematische opbouw gymnastiek uitgeoefend wordt. Gymmieturnen en Diplomaturnen maken het sporten voor de kinderen aantrekkelijker en spannender: er valt immers iets te verdienen. Kinderen zien resultaat van hun inspanningen tijdens de les en zullen langer en enthousiaster turnen. 
Gymmieturnen en Diplomaturnen staan niet op zichzelf. Ze maken deel uit van het Landelijk Oefenstof Systeem (LOS) van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Waarmee gymnasten systematisch toewerken naar turnen op een hoger niveau en/of wedstrijdniveau.