De contributie over 2018 bedraagt:

  Jaarbedrag  Periode 1   Periode 2  
 1 les per week (tot 18 jaar) € 141,00 €  86,00 € 55,00
 1 les per week (vanaf 18 jaar) € 165,00 € 100,00 € 65,00
 Groepsspringen € 141,00 €  86,00 € 55,00
 Zaterdagles € 105,00 €  65,00 € 40,00

 

Pas nà betaling van de verschuldigde contributie bent u lid van GIOS en kunt u als zodanig aanspraken maken op de faciliteiten die GIOS u te bieden heeft.

Wordt U tussentijds lid van GIOS, dan wordt de contributie per maand berekend.
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 (tot 18 jaar) en € 20,00 (vanaf 18 jaar). Deze wordt bij de eerste betaling meegerekend.

 

BETALING VAN DE CONTRIBUTIE

De contributie wordt via automatische incasso geïnd. Dit gebeurt in januari (= periode 1) en in september (= periode 2).
Leden zonder automatische incasso ontvangen in januari een jaarfactuur inclusief € 5,00 administratiekosten.

 

EINDE LIDMAATSCHAP

Als u het lidmaatschap wilt beëindigen, moet u dit schriftelijk melden bij de ledenadministratie. Er kan 2 keer per jaar worden opgezegd. De opzegging moet vóór 1 juli of vóór 1 december binnen zijn bij de ledenadministratie. Alle opzeggingen worden bevestigd. 
Opzeggen na deze datum betekent dat u de contributie voor de volgende periode verschuldigd bent. Bij tussentijdse opzeggingen wordt er geen geld gerestitueerd.
Leden die het jaarbedrag hebben betaald en voor 1 juli opzeggen, krijgen de contributie over de 2e periode terug.